جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد – ساخت داخل

مناقصه

97/110

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد – ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد – ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 230.39 731be2a6-263b-4c9b-adba-14c337fa4986.pdf
آگهی سایت 92.50 4489fd7a-985a-4a4f-8cc7-7e9c4cac5e48.doc