جزییات مناقصه و مزایده

خرید سرور و سوییچ جهت شبکه

مناقصه

97/011R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید سرور و سوییچ جهت شبکه

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید سرور و سوییچ جهت شبکه