جزییات مناقصه و مزایده

خرید کنترل ولو

مناقصه

97/009 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید کنترل ولو

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید کنترل ولو

عنوان اندازه (KB)
جدول زمانبندی 38.50 a11274f2-fe30-480e-923d-00cd0df4c5ad.pdf
ارزیابی کیفی 231.80 e46b10c6-dd55-4377-bb8f-e450755986ce.pdf
آگهی سایت 258.64 9d7480b5-5f0d-4ed9-8ccf-1da7bb149662.docx