جزییات مناقصه و مزایده

طراحی،تامین ،نصب و راه اندازی دستگاه فوم دوزینگ برای اطفای آتش نشانی مخازن کاندسیت

مناقصه

97/009 R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

طراحی،تامین ،نصب و راه اندازی دستگاه فوم دوزینگ برای اطفای آتش نشانی مخازن کاندسیت

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 طراحی،تامین ،نصب و راه اندازی دستگاه فوم دوزینگ برای اطفای آتش نشانی مخازن کاندسیت