جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی(تجدید)

مناقصه

97/2055 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی(تجدید)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی(تجدید)

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 32.50 87708a6d-eca0-4772-9ba4-38ec77cc7be4.docx
ارزیابی کیفی 758.75 97a909b8-69ef-4cbb-9c37-337193a2f91b.pdf
آگهی سایت 702.12 93844850-1a2b-4761-a2d6-9ba9231f5c76.pdf