جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد- ساخت داخل

مناقصه

97/077

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد- ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد- ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.41 65488c74-f7dc-4efe-a8e2-86720c70750a.docx
آگهی سایت 96.50 509c8e7f-7f0c-41db-a8bf-55f1ac288c12.doc