جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن،اموال و تاسیسات پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/6022

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن،اموال و تاسیسات پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن،اموال و تاسیسات پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 79.38 de22e33f-f7e0-4a10-9ddc-386b6f8ccb46.pdf
آگهی روزنامه 31.69 4113820a-67e2-4fec-9f2c-f2f679abddcc.docx
ارزیابی کیفی 2104.38 2ddd1a02-9d06-4389-952e-9e7e094d3d43.pdf
آگهی سایت 449.50 e8054423-2b5b-4c01-8dd1-443baddae384.doc