جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات H2s Analyzer ساخت شرکت Galvanic

مناقصه

97/142

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات H2s Analyzer ساخت شرکت Galvanic

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات H2s Analyzer  ساخت شرکت Galvanic

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 78.77 08bd08c0-2649-47a2-970b-16e7b594f7ba.docx
آگهی سایت 80.50 06dfde23-ad6b-44df-8dd1-aee518b97a65.doc