جزییات مناقصه و مزایده

کابل مانیتورینگ

مناقصه

97/016R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کابل مانیتورینگ

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کابل مانیتورینگ

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.55 788f1918-638e-4dd2-bab6-bbc44c8649a9.docx
آگهی سایت 85.07 9ed11333-9122-46b4-a21a-0a1bfada6521.pdf