جزییات مناقصه و مزایده

خرید : Online Gas Chromatograph

مناقصه

97/013R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید : Online Gas Chromatograph

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید : Online Gas Chromatograph

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 200.52 dffabeca-9e9e-48ec-856b-735cf83da227.pdf
آگهی سایت 255.12 a28eabbe-c009-4cfa-99b3-b2d36b01adfd.docx