جزییات مناقصه و مزایده

" تجهیزات مخابرات"

مناقصه

97/011

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" تجهیزات مخابرات"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" تجهیزات مخابرات"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 197.00 cdc9c145-c29e-48e0-a961-97c7958c1701.doc
آگهی سایت 80.50 ee8bc4d7-9c68-4311-94c2-6959a94e0304.doc