جزییات مناقصه و مزایده

خرید H2S DETECTOR "DRAGER" ساخت شرکت

مناقصه

97/133

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید H2S DETECTOR "DRAGER" ساخت شرکت

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  H2S DETECTOR "DRAGER"   ساخت شرکت    

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.71 23a09925-5fe5-4a13-b1b9-495634c1c9d3.docx
آگهی سایت 80.00 1e9b4a6f-3283-46f2-a667-924d02fa77fd.doc