جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی P/F PROG. LOGIC CONTROL SYS. " SIEMENS"

مناقصه

97/126

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی P/F PROG. LOGIC CONTROL SYS. " SIEMENS"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی P/F PROG. LOGIC CONTROL SYS. " SIEMENS"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.42 2b05dc07-bc9c-490e-98a5-a77fb0fab298.docx
آگهی سایت 94.39 a93a8d76-7fea-43e3-93a3-21677e7d705f.pdf