جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/4064 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 115.35 014ac587-6c32-4c2a-a601-0bf67e3abbf0.pdf
آگهی روزنامه 69.32 82e20559-3e66-4782-8f74-c1a321454249.pdf
ارزیابی کیفی 2945.79 44fc273e-ffb5-49fb-8d80-9020e0cade8d.pdf
آگهی سایت 514.00 5068f81f-7449-42bd-ac1f-0eff18ddb93f.pdf