جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه دهم

مناقصه

97/10002 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه دهم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه دهم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 324.30 7259f714-ac30-4837-b8e2-cda5dffb98b9.pdf
آگهی روزنامه 85.22 a0a9b87e-69e8-407a-8f48-55c090ed7852.pdf
ارزیابی کیفی 456.86 4773f524-f436-4e56-832a-5de414fe8b7f.pdf
آگهی سایت 181.30 b48cd82f-7f97-4d0d-9b42-e23242a5bb36.pdf