جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERساخت شرکت HIMA

مناقصه

97/108

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERساخت شرکت HIMA

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات  PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERساخت شرکت  HIMA

عنوان اندازه (KB)
فرم استعلام ارزیابی کیفی 74.06 b1a3d2c1-47d4-4912-967a-f1fb3d3fa32f.docx
آگهی سایت 82.00 5bac842b-f528-40ce-95e4-cd0241ecae8a.doc