جزییات مناقصه و مزایده

کانکس

مناقصه

96/008 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کانکس

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کانکس

عنوان اندازه (KB)
فرم استعلام ارزیابی کیفی 193.50 750cc111-0dc0-496d-b255-436d44c20369.doc
آگهی سایت 79.50 2ec8cad7-4862-4f77-9aa4-fb2c3515f734.doc