جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/6021

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 31.96 ada6d9cb-a65b-455f-a0fd-6e7141eceb7b.docx
استعلام ارزیابی کیفی 2102.82 2da141f8-7698-49a7-98e5-df2df0c2aab5.pdf
آگهی سایت 454.50 5ea6d462-3e7a-49a2-8a71-45a026cfa909.doc