جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و تاسیسات پیرامونی آن

مناقصه

97/9016 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و تاسیسات پیرامونی آن

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و تاسیسات پیرامونی آن

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 2297.55 a22fa722-5c02-4e78-8f64-0c83da4d24ce.pdf
آگهی روزنامه 28.50 4d6dfd8d-722e-4b12-8b38-0b0d843685e5.docx
گزارش شناخت 31.83 15b278fd-7e50-4331-b7d2-cefa84177826.doc
آگهی سایت 456.00 8ecc53cc-d8a8-4eed-873c-24af2ec693dc.doc