جزییات مناقصه و مزایده

خرید شیلنگ آتش نشانی بهمراه متعلقات

مناقصه

97/119

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید شیلنگ آتش نشانی بهمراه متعلقات

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  شیلنگ آتش نشانی بهمراه  متعلقات

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 73.58 bcfc5f6b-ae84-4fe8-a8cd-6320001fe540.docx
آگهی سایت 80.00 060c9986-b5af-4ed3-ad35-b8f754829440.doc