جزییات مناقصه و مزایده

خرید مولکولارسیو A5 ساخت داخل - جهت مصرف در پالایشگاه هفتم

مناقصه

97/094

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید مولکولارسیو A5 ساخت داخل - جهت مصرف در پالایشگاه هفتم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید مولکولارسیو A5 ساخت داخل - جهت مصرف در پالایشگاه هفتم

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 234.30 b2921370-83f1-49a1-a80c-5a72428f2fad.pdf
آگهی سایت 130.63 dca4e3ed-c773-42ad-8fd0-a9c363da3c67.pdf