جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع گسکت از سازندگان داخلی

مناقصه

97/115

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع گسکت از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع گسکت از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 163.00 6ed6a01b-c326-4430-a68b-9e2e6a1edb98.doc
آگهی سایت 24.55 25cac158-79ca-4a1b-9174-689284c79e4e.docx