جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع پیچ و مهره از طریق سازندگان داخلی

مناقصه

97/114

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع پیچ و مهره از طریق سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع پیچ و مهره از طریق سازندگان داخلی


عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 174.00 292cf7fb-082b-42da-b811-2d09e9a1f0fa.doc
آگهی سایت 24.59 28f6750a-e76b-4694-8582-7ec6b8cd2cd6.docx