جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع پیچ و مهره ازسازندگان داخلی

مناقصه

97/113

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع پیچ و مهره ازسازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع پیچ و مهره ازسازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 165.00 0cceb224-4050-49fd-98be-889dbeaa2499.doc
آگهی سایت 24.50 6b553557-ee45-4c28-9bd3-c149be7cf5d5.docx