جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع پیچ و مهره از سازندگان داخلی

مناقصه

97/112

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع پیچ و مهره از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع پیچ و مهره از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 72.10 ff44fa94-a1a6-40df-b247-c1d0fda15255.docx
آگهی سایت 24.49 6e9e4d3b-0885-4197-9c61-02ed4f6eb6ae.docx