جزییات مناقصه و مزایده

" REERIGERANT GAS"

مناقصه

96/004

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" REERIGERANT GAS"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" REERIGERANT GAS"

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 198.00 e3a7eaf4-f611-431a-89d9-3459aced53a6.doc
آگهی سایت 80.00 5f1cbcd5-3d19-47a0-88c4-b9c47f3c4046.doc