جزییات مناقصه و مزایده

TEMPRATURE GAUGE " WIKA"

مناقصه

97/116

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

TEMPRATURE GAUGE " WIKA"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

TEMPRATURE GAUGE " WIKA"

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 222.91 dbcf5cf6-d22b-4ad1-a420-b5bd241ac120.pdf
آگهی سایت 81.66 b237e0c6-b627-460d-a86e-6790c526de5c.pdf