جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات Control Cabinet ساخت شرکت S2M(ATLAS COPCO)

مناقصه

97/065

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات Control Cabinet ساخت شرکت S2M(ATLAS COPCO)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 تامین قطعات Control Cabinet ساخت شرکت S2M(ATLAS COPCO)

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 73.84 c1fbd29f-6003-4d73-8ac6-ddc3a8a58f2c.docx
آگهی سایت 81.00 1ecfd65e-b36b-41cb-b6b3-4f9dcbcbc1fa.doc