جزییات مناقصه و مزایده

خرید : PLC “ALLEN BRADLY”

مناقصه

97/008R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید : PLC “ALLEN BRADLY”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید : PLC “ALLEN BRADLY”

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 274.97 e068262e-abd6-46a2-bb8f-80f8d19242e0.pdf
آگهی سایت 105.46 1c117b16-5735-4c8c-a744-09858da9cc1e.pdf