جزییات مناقصه و مزایده

FIRE FIGHTING PORTABLE WATER MONITOR

مناقصه

97/007

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FIRE FIGHTING PORTABLE WATER MONITOR

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

FIRE FIGHTING PORTABLE WATER MONITOR

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 193.50 f4e8d1ed-dc9d-4703-8d1a-fb0edb14971f.doc
آگهی سایت 80.00 fc5cdbbf-8d47-46fb-ad6b-9ff0854df98b.doc