جزییات مناقصه و مزایده

BREATHING AIR COMPRESSOR

مناقصه

97/006

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

BREATHING AIR COMPRESSOR

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

BREATHING AIR COMPRESSOR

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 193.50 9fd6ffac-c89e-4f56-baf3-a8af1abd4ce3.doc
آگهی سایت 80.00 f09a46af-939d-4e5b-b653-7dc0e5c37b47.doc