جزییات مناقصه و مزایده

PRESSURE TRANSMITER "ABB"

مناقصه

97/063

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PRESSURE TRANSMITER "ABB"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

PRESSURE TRANSMITER "ABB"

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 211.39 daa81374-adfc-4326-8444-b0f42ea7807d.pdf
آگهی سایت 78.08 821391ec-7961-464c-8dbe-876597b981d8.pdf