جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم فازهای 20 و 21 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/8007 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم فازهای 20 و 21 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم فازهای 20 و 21  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گواهی صدور حسن انجام کار 126.73 f19bcd00-d6fc-4c7c-8bde-94f42b3befda.pdf
گزارش شناخت 503.81 defce844-c324-4911-a88f-891c508be7bf.pdf
مشارکت مدنی 231.07 9eb7f685-345a-402d-af49-d48239e68669.pdf
آگهی روزنامه 180.16 94df056c-87ef-4260-ada5-0e755a23c372.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 1423.98 45c28fb8-fe79-4db6-aa12-2f94b0d123a3.pdf
آگهی سایت 524.49 456df01a-b1dc-4d7c-a364-9999d5e11b19.pdf