جزییات مناقصه و مزایده

احداث ایستگاه اصلی توزیع برق در کمپ مسکونی البرز

مناقصه

96/803tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث ایستگاه اصلی توزیع برق در کمپ مسکونی البرز

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

احداث ایستگاه اصلی توزیع برق در کمپ مسکونی البرز

عنوان اندازه (KB)
فرم خود اظهاری 100.32 da18dabf-c334-49b8-ac83-e49748c7847c.PNG
آگهی روزنامه 26.10 de61f1ff-8118-4baf-989f-ad5d9e6b7085.docx
استعلام ارزیابی کیفی 147.38 901662a1-27b4-4a91-8071-4ecebca64716.docx
آگهی سایت 432.40 e9babb09-5a3c-4022-a007-85a6556fd4eb.docx