جزییات مناقصه و مزایده

خریدScreen Mesh

مناقصه

97/019

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خریدScreen Mesh

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خریدScreen Mesh 

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 74.31 450b1a14-83ff-4f92-97c0-f0125ac3be81.docx
آگهی سایت 24.45 a954225f-ea98-44e6-92aa-188af8963826.docx