جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواعFITTING

مناقصه

97/107

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواعFITTING

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواعFITTING

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 24.54 229cf49b-cee6-4a42-8375-6a67bc28f651.docx
استعلام ارزیابی کیفی 74.38 c5fa0672-66d6-46f3-b48a-fac2ba8657b1.docx