جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی(تجدید)

مناقصه

97/2055 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی(تجدید)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی(تجدید)

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 32.49 ec303768-be54-44b7-ad89-0eaae0d93ee8.docx
استعلام ارزیابی کیفی 758.74 e4bfcdcf-e63e-43fb-bd5b-c2a014b82c36.pdf
آگهی سایت 702.06 c1460156-b43e-4737-9e6d-13a6bd55536a.pdf