جزییات مناقصه و مزایده

خرید ریچتراک

مناقصه

97/083

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ریچتراک

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  ریچتراک   

عنوان اندازه (KB)
شاخص امتیاز فنی 74.22 f331f53f-452f-4b95-b1cc-69327abde5ce.docx
آگهی سایت 80.50 f03fe0b9-aa86-425a-aa01-aa3c93c850d0.doc