جزییات مناقصه و مزایده

خرید آجر نسوز و جرم سنگین و سبک

مناقصه

97/008R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید آجر نسوز و جرم سنگین و سبک

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید آجر نسوز و جرم سنگین و سبک

عنوان اندازه (KB)
جدول زمانبندی 43.49 2aa52a91-77fa-436f-b4e8-9cec1710d96e.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 232.10 eb24d6e3-772a-4fb9-99a6-ec26ad2d5f58.pdf
آگهی سایت 251.31 57a276cb-e64f-4d4e-8649-a63d91dab4ef.pdf