جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

مناقصه

97/091

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 71.34 2c3c1e4e-3319-4d81-8666-bedc4832c554.docx
آگهی سایت 24.68 b72ce02b-fb5d-4d97-9231-87fd78dbaca5.docx