جزییات مناقصه و مزایده

خرید GLOBE VALVE از سازندگان داخلی

مناقصه

97/089

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید GLOBE VALVE از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید GLOBE VALVE از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 179.50 c2d2b591-3532-4e96-bf48-5ce1b79c24b9.doc
آگهی سایت 24.59 6d8d4745-63b2-40f1-96dd-dac8e03ecc44.docx