جزییات مناقصه و مزایده

خرید گسکت از سازندگان داخلی

مناقصه

97/088

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید گسکت از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید گسکت از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 71.24 fb9b184e-6e36-49c9-bfda-d7157496604d.docx
آگهی سایت 24.48 8e4ce4c1-84c9-47c6-9fbe-2f86ac0c0c85.docx