جزییات مناقصه و مزایده

خرید BLOCK & BLEED VALVE از سازندگان داخلی

مناقصه

97/092

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید BLOCK & BLEED VALVE از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  BLOCK & BLEED VALVE  از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 173.50 bc3d695c-bc4d-46f7-a05b-66384e647522.doc
آگهی سایت 24.51 b3019b60-7f8d-41a1-a007-82e6356ea475.docx