جزییات مناقصه و مزایده

خرید شیرآلات (Gate & Globe) از تولیدکنندگان داخلی

مناقصه

97/095

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید شیرآلات (Gate & Globe) از تولیدکنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید شیرآلات (Gate & Globe)  از تولیدکنندگان داخلی