جزییات مناقصه و مزایده

GATE VALVE

مناقصه

96/005

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

GATE VALVE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

GATE VALVE

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 80.00 6c217c51-b99c-4025-a2d1-ebc91cd72ebf.doc
استعلام ارزیابی کیفی 193.50 6c8b03c1-b8b5-4015-87b1-7777b655d4d7.doc