جزییات مناقصه و مزایده

تامین، حمل و تخلیه آب شرب مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

97/825

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تامین، حمل و تخلیه آب شرب مجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین، حمل و تخلیه آب شرب مجتمع مسکونی پارس جم

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 2451.83 534fae90-bd4a-4300-8bb8-2ff67c5ae490.pdf
آگهی سایت 629.20 95a0b708-6da4-4d04-8ef8-aa2cc5603be2.pdf
گزارش شناخت 167.04 f898ad91-a792-45de-bb4c-44145bd5871b.pdf
آگهی روزنامه 52.00 d7674a2b-c502-48d6-8e66-e8f8da90f92f.doc