جزییات مناقصه و مزایده

کانکس

مناقصه

96/008

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کانکس

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کانکس

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 79.50 30a5f166-5c7f-4804-8502-1c836cb62401.doc
استعلام ارزیابی کیفی 193.50 2a03f004-897a-498c-941e-1f9e85586104.doc