جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم (فازهای 20 و 21) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/8007

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

دو مرحله ای

امور پیمان ها

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم (فازهای 20 و 21) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی فراخوان 457.36 d580e551-0d4e-4be7-b32a-e38867e60236.pdf
فرم قرارداد مشارکت مدنی مناقصه گران مشارکتی 231.07 754b6cef-5f91-4b48-836f-ae53fa29e95c.pdf
گزارش شناخت 503.81 7da67b51-ade4-4212-b56e-0056c60707ef.pdf
اسناد استعلام ارزیابی کیفی 1423.28 05153c7b-a521-4d7c-8b7f-f14b3f087523.pdf