جزییات مناقصه و مزایده

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه اول

مناقصه

97/1049

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه اول

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه اول

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 89.53 b55c7fc7-14cb-4c4d-aee3-e0c881f8f402.pdf
آگهی روزنامه 86.14 e3bfdcb1-0b43-4ef2-bb13-fbd845afeeef.pdf
آگهی سایت 171.85 88e5cccf-df4b-456f-953c-b4cae79fd0a3.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2861.77 b3a76103-7951-4e0e-b910-4fa73560e89c.pdf