جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه چهارم

مناقصه

97/4062 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه چهارم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه چهارم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 168.49 c45b5e98-50c5-4b09-afc1-c6a113aea429.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2803.54 61b669f4-1960-40aa-ace1-3974329ae7d4.pdf
آگهی روزنامه 65.19 15e0ba70-c353-4548-81df-eaf60df7f44c.pdf
آگهی سایت 526.08 3ae89bb3-70df-4de2-b090-93dfac2b6d8b.pdf